MoldMate TiN

Titanyum Nitrür  endüstride en çok bilinen ve en yaygın kullanılan kaplama çeşididir. MoldMate TiN kaplama ToolMate TiN’den farklı olarak kesme kalıbı uygulamalarına yönelik optimize edilmiş  kalıp/kaplama arayüzeyine sahiptir. Ayrıca kaplama öncesinde ve sonrasında yüzey kalitesinin maksimize edilmesi için özel işlemlerden geçirilir.

MoldMate TiN her türlü ısıl işlemli kalıp çeliğinden mamul kesme kalıplarına uygulanabilir. Bununla birlikte sert metalden mamul şekillendirme kalıpları için de uygulanmaktadır.

 

 

MoldMate TiN Teknik Özellikler

Renk Altın sarısı
Oksidasyon sıcaklığı 400 – 450 °C
Kaplama sıcaklığı 180 – 400 °C
Sertlik 2900 – 3200 HV
Sürtünme katsayısı 0,60 – 0,65
Kaplama kalınlığı 1 – 4 μm
Elastisite modülü 500 ± 100 GPa